Site banner

Tháng 6 - Hành động vì trẻ em bệnh tim bẩm sinh

Tiếp tục thực hiện Chương trình Hỗ trợ phẫu thuật tim và hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em. Ngày 12 tháng 6 năm 2012, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Bến Tre đã tổ chức xe đưa 11 trẻ em bệnh tim bẩm sinh đi nhập viện phẫu thuật tim tại bệnh viện tim Tâm Đức Thành phố Hồ Chí Minh (Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 70% chi phí 6 ca, Sơ Huỳnh Thị Ngọc Nữ ở Quận I, Thành phố Hồ Hồ Chí Minh hỗ trợ chi phí 5 ca).
 
Ngày 2 tháng 7 năm 2012, tỉnh Hội đã hoàn tất hồ sơ và tiếp tục đưa 10 trẻ em bệnh tim bẩm sinh thuộc gia đình nghèo, cận nghèo nhập viện phẫu thuật tại bệnh viện tim Tâm Đức Thành phố Hồ Chí Minh. Chi phí phẫu thuật của 10 ca này được Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam tài trợ 5 ca phẫu thuật có bảo hiểm, 30 triệu đồng/ca và 5 ca phẫu thuật không có bảo hiểm, được hỗ trợ 50 triệu đồng/ca.

Tính từ đầu năm 2012 đến nay tỉnh Hội đã đưa nhập viện phẫu thuật cứu giúp 48 ca. Trong đó có 22 trẻ em.

 

Các tin cùng chuyên mục