TRI ÂN

TRI ÂN
Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Bến Tre xin chân thành tri ân các gia đình cụ ông, cụ bà đã dùng tiền phúng điếu cứu giúp bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Bến Tre.
Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Bến Tre

XIN CHÂN THÀNH TRI ÂN

Các gia đình cụ ông, cụ bà đã dùng tiền phúng điếu cứu giúp bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ
mồ côi tỉnh Bến Tre

 
1. Gia đình cụ bà Lê Thị Giỏi

2. Gia đình cụ Ông Đoàn Văn Đức

3. Gia đình cụ Bà Nguyễn Thị Nga

4. Gia đình cụ Bà Trần Thị Nhũ

5. Gia đình cụ Bà Tạ Thị Kiều

6. Gia đình cụ bà Nguyễn Thị Hạnh

7. Gia đình cụ Ông Đoàn Quang Dương

8. Gia đình cụ Ông Huỳnh Nam Thông

9. Gia đình cụ Bà Lê Ngọc Anh

10. Gia đình cụ Ông Võ Văn Long

11. Gia đình cụ Bà Nguyễn Thị Liệp

12. Gia đình cụ Bà Phan Thị Nuôi

13. Gia đình cụ Bà Phạm Thị Là

14. Gia đình cụ Bà Trần Thị Mừng

15. Gia đình cụ Bà Dương Thị Bảy

16. Gia đình cụ Nguyễn Kim Sinh

17. Gia đình cụ Bà Phạm Thị Cơ

18. Gia đình cụ Bà Bùi Thị Ty

19. Gia đình cụ Bùi Sĩ Hùng

20. Gia đình cụ Ông Nguyễn Văn Châu

21. Gia đình cụ Ông Hoàng Tùy

22. Gia đình cụ Bà Huỳnh Thị Quyển


 

Tác giả bài viết: HBT

Nguồn tin: 6/8/2014